Energy 2000 – 22 Urodziny – Dzień 3 – Junior Party – Przytkowice (04/01/2013)